เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว  ที่ doglotto ให้คลิ๊กที่ปุ่ม 3 ขีด บนขวาสุด

จะพบกับเมนูต่างๆ ขึ้นมามากมาย ให้คลิ๊กที่ เปลี่ยนรหัสผ่าน ตามภาพ

แล้วใส่รหัสผ่าน เก่าลงไป พร้อมรหัสผ่านใหม่  2 ครั้ง แล้วบันทึกข้อมูล